"Bevidsthedens lys viser vej gennem uvidenhedens mørke"


Mit navn
er Sannemarie Skytte. Uddannet sekretær, kunstterapeut og healer.
Autodidakt lyriker, billedkunstner, komponist og sanger.
Har siden 1995 arbejdet kunstterapeutisk med mig selv via stemmen, sang, musik, krop, bevægelse, lyd, intuitive malerier, drømme og meditation, hvilket har ført mig til klart at se mit livsformål.

Mit livsformål
er at styrke menneskets udvikling gennem sin egen kreativitet, med at skabe udtryk og dermed bevidsthed og selvindsigt. Hjælpe med at finde ind til sin inderste kerne og de indre sanser og hermed sin kraft og styrke. Med at se og forstå de karmiske rødder vi har med i dette liv. Hvordan de holder os fanget i ubevidste mønstre, der hindrer os i at udfolde os frit og til klart at se vort livsformål.

Min Styrke
er, at jeg lever dét, jeg underviser. At jeg via malerierne, coaching, kunstterapi, healing og lydhealing kan vise vejen til selvindsigt, hvilket hjælper dig gennem en forvandlende følelsesforløsning, der kan skabe varige dybtgående forandringer i dit liv!

Min vej
1995 kunstterapeut, Institut for Kunstterapi. 1996/97 Healerskolen og NLP kommunikation. 1998 og 99 kurser Richard Moss, USA hvor en lys sopran bryder igennem. Siden 1999 succesfuldt arbejdet med healing og lydhealing, afholdt kunstterapeutiske kurser, individuelle forløb med klienter, gruppeforløb og kreativitetsdage for børn på skoler.
Malet, solgt og udstillet malerier og skrevet digte.
Siden 2005 har ord, farver, klange, lyd, musik, sang og meditation været hovedingredienserne i mit virke. I 2006 skabtes helheden, da jeg begyndte at komponere musik.
Via ordene opstår maleriet og musikken
Stemmen er instrumentet hvorigennem fødslen sker
Fra 2008 har jeg skabt et helt børneunivers af leg med tal og bogstaver med tilhørende sange, rim og remser, historier samt diverse illustrationer.

Mit mål
med kunsten er at skabe poesi med klange og farver i musik og maleri, der går ind og healer de dybeste lag i sjælen og appellerer til brug af alle sanserne.
Dette er for mig den nye tids healing
we3 Sannemarie Profil
4children NetArtGallery Kalender
Din vej til selvindsigt  

Sannemarie Skytte - mobil 2927 7410 - info@sannemarie.dk